top of page

Privacyverklaring

Hoe gaat Drs. Roos Wolthuizen met de privacy wetgeving om?

Wij brengen u graag op de hoogte van de manier hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. U bent hier misschien al van op de hoogte, maar doordat wij vanaf 25 mei 2018 verplicht zijn dit met u te delen i.v.m. de nieuwe privacy wetgeving, doen wij dit nogmaals.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Drs. Roos Wolthuizen kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Drs. Roos Wolthuizen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Drs. Roos Wolthuizen heeft verstrekt. Drs. Roos Wolthuizen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres

Uw geboortedatum

Uw medische gegevens

Waarom Drs. Roos Wolthuizen gegevens nodig heeft

Drs. Roos Wolthuizen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Drs. Roos Wolthuizen uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huid therapeutische dienstverlening.

Hoe lang bewaart Drs. Roos Wolthuizen de gegevens?

Drs. Roos Wolthuizen bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Er is een mogelijkheid om uw gegevens in een inactief archief te plaatsen. Dit archief is onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

Delen met anderen

Drs. Roos Wolthuizen verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek en analyses

Op de website van Drs. Roos Wolthuizen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. www.drs-rooswolthuizen.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Drs. Roos Wolthuizen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Ads-advertenties van Drs. Roos Wolthuizen in de Google zoekresultaten-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google opgeslagen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Drs. Roos Wolthuizen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Drs. Roos Wolthuizen heeft hier geen invloed op. Drs. Roos Wolthuizen heeft Google geen toestemming gegeven om via www.drs-rooswolthuizen.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten zoals gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@drs-rooswolthuizen.nl
Drs. Roos Wolthuizen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet toe op een veilig gebruik, verwerking en opslag van persoonsgegevens. In deze wet zijn ook de rechten voor de patiënt of klant opgenomen aangaande het medisch dossier. Dit zijn bijvoorbeeld:
 

a. Het recht op kopie van het medisch dossier
b. Het recht op inzage en aanpassing van het medisch dossier
c. Het recht op vernietiging van het medisch dossier

a. Recht op kopie van het medisch dossier
Bij Drs. Roos Wolthuizen kunt u een aanvraag indienen om een kopie van uw medisch dossier te ontvangen. Een aanvraag dient u in per email (info@drs-rooswolthuizen.nl). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen ter verificatie van uw email. Uw medisch dossier wordt hierna binnen enkele werkdagen aangetekend per post of mail naar u verstuurd.
b1. Het recht op inzage van het medisch dossier
Het staat u te allen tijde vrij om uw medisch dossier in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Drs. Roos Wolthuizen om samen uw dossier in te zien.
b2. Het recht op aanpassing van het medisch dossier
Indien u wenst om uw medisch dossier aan te passen, hetzij door middel van een aanvulling of correctie, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend arts. De behandelend arts zal beoordelen of de aanpassing gegrond is en overgenomen kan worden. Deze beoordeling is noodzakelijk om een veilige behandeling te kunnen waarborgen.
c. Het recht op vernietiging van het medisch dossier
Binnen de kaders van de wet is het toegestaan om een medisch dossier te vernietigen. Indien u wenst dat het medisch dossier wordt vernietigd, dan stuurt u ons een email (info@drs-rooswolthuizen.nl). Wij zullen vervolgens contact met u opnemen ter verificatie van uw email. Drs. Roos Wolthuizen geeft binnen 3 maanden gehoor aan uw verzoek, tenzij het wettelijk bepaald is dat de gegevens bewaard moeten blijven. Denk hierbij aan het belang van iemand anders of het noodzakelijk zijn de gegevens voor het leveren van adequate zorg. Indien uw verzoek door Drs. Roos Wolthuizen wordt afgewezen, zal Drs. Roos Wolthuizen u dit schriftelijk kenbaar maken met de reden van de afwijzing. Indien het medisch dossier vernietigd mag worden, dan zult u bericht ontvangen van de vernietiging. Drs. Roos Wolthuizen zal te allen tijde een kopie van het dossier aangetekend per post of email naar u sturen, zodat u altijd over de gegevens beschikt bij onvoorziene omstandigheden. Indien slechts een gedeelte van het medisch dossier op uw verzoek verwijderd dient te worden, dan wordt in uw medisch dossier een vermelding toegevoegd dat een gedeelte op uw verzoek verwijderd is.
 

Beveiligen

Drs. Roos Wolthuizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Drs. Roos Wolthuizen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt u daar van op de hoogte gesteld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Drs. Roos Wolthuizen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Drs. Roos Wolthuizen op via info@drs-rooswolthuizen.nl
www.drs-rooswolthuizen.nl wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt een online platform waarmee de producten en diensten aan jou worden gecommuniceerd. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

Drs. Roos Wolthuizen is als volgt te bereiken

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 89762061
Telefoon: 06 82 017 255
E-mailadres: info@drs-rooswolthuizen.nl

bottom of page