top of page

Klachtenregeling

Hoe gaat Drs. Roos Wolthuizen met klachten om?

Wij hopen dat je tevreden bent met de zorgverlening van Drs. Roos Wolthuizen. Soms kan een bezoek aan onze kliniek anders lopen dan je had verwacht of gewenst. Als er iets gebeurt waardoor je niet tevreden bent over ons, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. Je kunt jouw klacht het beste bespreken met de direct betrokkene of degene die voor hem of haar verantwoordelijk is. Vaak kan dan direct naar een oplossing worden gezocht. Wij zien graag dat je zo snel mogelijk contact met ons opneemt via telefoonnummer 06 82017255 of via info@drs-rooswolthuizen.nl. De klacht wordt voorgelegd aan de paramedicus die jou geholpen heeft. In de meeste gevallen kan het probleem snel worden opgelost.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Je kunt een opmerking of klacht formuleren over alle zaken bij Drs. Roos Wolthuizen waarover je ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de medische behandeling, verzorging, benadering, informatievoorziening of organisatie van de zorg.

Wie kan een klacht indienen?

Je kunt als patiënt van Drs. Roos Wolthuizen een klacht indienen. Ook wettelijk vertegenwoordigers en directe nabestaanden van patiënten kunnen een klacht indienen. Anderen kunnen alleen een klacht indienen met uw toestemming. Anonieme klachten neemt drs. Roos Wolthuizen niet in behandeling, omdat de situatie waarover de klacht gaat dan niet te beoordelen is.

Hoe kan je een klacht indienen?

Als je een behandeling hebt ondergaan en je niet tevreden bent, vinden wij het prettig als je ons dit laat weten. Zodat je in een persoonlijk gesprek met de behandelaar kunt bespreken wat je klacht is en samen kunt kijken of je tot een oplossing kunt komen. 

 

Om je klacht goed te behandelen kan het nodig zijn om in je medisch dossier te kijken. Dat kan alleen nadat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. 

In je brief vermeld je de volgende gegevens:

– Naam, adres en telefoonnummer
– Geboortenaam
– De datum van de gebeurtenis waarover je een klacht indient
– Een beschrijving van je klacht
– De persoon/personen waarover je een klacht indient


Je kan dit sturen aan Drs. Roos Wolthuizen:
E-mail   : info@drs-rooswolthuizen.nl

Geschillen

Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is er sprake van een geschil.

Een geschil kunnen zowel door jou als door Drs. Roos Wolthuizen aanhangig worden gemaakt bij de Geschilleninstantie paramedici bij de kwaliteitsregister paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). De Geschilleninstantie neemt alleen geschillen pas in behandeling, nadat deze conform een van de hierboven beschreven manieren bij Drs. Roos Wolthuizen heeft ingediend. Bovendien dient een geschil binnen 1 jaar na het ontstaan ervan bij de Geschilleninstantie aanhangig worden gemaakt.

 

Als je een geschil voorlegt aan de Geschilleninstantie, dan is Drs. Roos Wolthuizen aan deze keuze gebonden. Als Drs. Roos Wolthuizen een geschil aan de Geschilleninstantie wil voorleggen, moeten wij aan jou vragen of u zich binnen 5 weken wil uitspreken of je daarmee akkoord gaat. Als je daarmee niet akkoord gaat dan achten wij ons na het verstrijken van de termijn van 5 weken vrij om het geschil eventueel bij de rechter aanhangig te maken.

Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie of aan een Nederlandse rechter.

bottom of page